Book et webinar med oss

Kommunale tjenester har stor betydning, og større enn man tidligere mente, for at vi skal ha lav grad av ulikhet i Norge. Derfor er det viktig å sikre at penger som bevilges til disse tjenestene faktisk blir brukt slik de er tiltenkt, når andre enn kommunen utfører dem. Når kommuner kjøper enten varer eller tjenester fra private har både kommunepolitikere og innbyggere krav på å vite hvordan pengene brukes. 

Det trengs derfor tiltak for å hindre at penger brukes på andre ting eller forsvinner ut av landet, og det er nødvendig at det stilles krav i anbudskontrakter når kommunen inngår avtale med private. Dette er viktig både for å sikre at kommunale penger brukes slik de er tenkt og at dette er åpen informasjon for ansatte, innbyggere og samfunnet. 

Publish What You Pay Norge tilbyr en seminarpakke om ulikhet, regnskap og skatteparadiser. Seminarpakken tilbys også som webinar. Hele seminaret varer 2 timer, hvor følgende tema utdypes:

  • Formuesulikhet har alltid vært stor i Norge. Inntektsulikheten vokser. Hvorfor er kommunale tjenester så viktige for å beholde lav ulikhet?
  •  Når vi vet at kommunale tjenester er viktige for å beholde lav ulikhet, er det da det samme hvem som utfører dem? Hva er forskjellen på om private eller offentlige leverer tjenestene?
  •  Regnskapsstandarder utvikles utenfor politisk og demokratisk kontroll. Selskaper som bruker skatteparadiser kan omgå både skatt og arbeidsgiveransvar. Hvilke tiltak kan vi ta i bruk?

Dette seminaret har blant annet tidligere vært avholdt hos Fagforbundet Hordaland i Bergen.

Dette handler om kontroll over skattesystemet, og dermed kontroll med offentlige penger. Det er nemlig viktig å være klar over at regnskapstall ikke er objektive tall. Bak tallene ligger det for eksempel velferdstjenester. Her ligger det mange vurderinger som gjør at man får de tallene man faktisk får. Dette oppfattes veldig komplisert – og det er det.

Ørjan Myrmel, leder i Hordaland forbundsregion

Ønsker du å booke dette seminaret?
Send oss en uforpliktende forespørsel på post@pwyp.no