Databaser

Her finner du databaser fra to av våre rapporter og kapasitetsbyggingsprogram TRACE. Du kan søke etter selskap, land og/eller datterselskap. Hvis du bruker knappene under listen over funnene, er det mulig å eksportere data til Excel eller Word.

Deltakerne av TRACE programmet og deres organisasjoner utgjør en viktig kunnskaps- og kompetansebase som vi oppfordrer journalister, undervisere, forskere, studenter eller andre som arbeider med utvinningsindustrien til å dra nytte av.

Go to database landing page

Financial secrecy, society, and vested interests

Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries

Piping profits. Database

TRACE Deltakerdatabase 2008-2015

Klikk her for å gå tilbake til Kunnskapsportalen