Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge
 
  Er det noe vi mangler?

Klikk her for å lese:

Hvilken tiltak      foreslår vi?

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge

               International experts discuss financial secrecy at our 2012 Conference.          Transfer pricing in the US and the EU between 2000 and 2010.</body></html>

Hvem er PWYP Norges tilsluttede organisasjoner?

PWYP Norge har fram til nå produsert:

Filmer

  • 146 - Antall YouTube-videoer i kanalen
  • 63363 - Antall YouTube-videoavspillinger

Hva har skjedd i Norge?

​​Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. I 2007 har Norge blitt godkjent som fullt medlem av EITI og har forpliktet seg til å overholde den internasjonale åpenhetsstandarden.

Det er ”to innganger” her, (1) ”hva er problemet” og (2) ”Hvilke tiltak kan bidra til å hindre hvilke problemer”. Ofte får vi spørsmål om hvilken ”tiltaksliste” vi anbefaler. Men dette kommer an på hvilket problem du ønsker å løse. Mange tiltak som i dag enten er i prosess eller allerede eksisterer er det vanskelig å få presis informasjon fra og det er fremdeles mulig å omgå flere regler som er på plass. PWYP Norge har dokumentert hvordan multinasjonale selskaper etablerer ugjennomtrengelige konsernstrukturer og etablerer selskapsstrukturer med bruk av skatteparadiser.

Pages

Subscribe to Publish What You Pay Norway RSS