Search

Search results

 1. Hvilke tiltak foreslår vi?

  ... for å  mainstreame EITI i Norge  . Enkel land-for-land rapportering (LLR) Innført - Utvidelse til flere land. Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) Delvis innført - ...

  monika - 12 Mar 2018 - 14:10

 2. Finansdepartementet må sørge for at reglene følges

  ... skal sørge for at reglene i forskriften om land-for-land rapportering følges. Foto: Eline Helledal ... skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet og utvidet land-for-land rapportering. Innsynsrett og ytringsfrihet er under press ...

  christine - 13 May 2015 - 09:34

 3. OECD vil hindre skatteflukt

  ... 13” : Veiledning om dokumentasjonen av internprising og land-for-land rapportering.  ”Action 15” : Utvikling av et ... at disse hullene kan tettes. Da kan vi få på plass en utvidet land-for-land rapportering som er en lett gjennomførbar forenkling, ...

  christine - 8 Feb 2017 - 15:07

 4. Hva gjorde kontroll - og konstitusjonskomiteen med LLR-saken?

  ... om Regjeringens manglende oppfølgning av åpenhetsloven utvidet land-for-land rapportering.   Bakgrunnen var at et samlet ...

  monika - 13 Oct 2016 - 11:37

 5. Kronikk: Vil Høyre og Frp hindre skatteflukt?

  ... Vi er ikke langt unna målstreken for å få på plass en utvidet land-for-land rapportering. Illustrasjon: Roar Hagen ...

  christine - 4 Sep 2017 - 13:34

 6. Etterforsker gassindustrien i Mosambik

  ... til gode. Hun er interessert i den norske prosessen for " utvidet land-for-land rapportering ". - Kampen for finansiell åpenhet er noe av det ...

  maria - 20 Dec 2017 - 11:43

 7. Se siste nyheter fra PWYP Norge

  What I learned from the Panama Papers investigation - It was a mild Sun...

  admin - 14 Sep 2017 - 07:47

 8. Finansdepartementet vil holde OECDs BEPS- rapporter hemmelige. NHO nekter å være et godt eksempel.

  ... og OECDs BEPS-forslag, såkalt ”land for land rapportering til skattemyndighetene” i Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ... Dersom EU-kommisjonens forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteinformasjonsformål (OECDs BEPS-forslag) ... PWYP Norge OECDs BEPS-forslag med PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering (ULLR). En utvidet land-for-land ...

  monika - 6 Jul 2016 - 09:52

 9. Åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen: Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak.

  ... fra Finansdepartementet om endringer i forskrift om land-for-land-rapportering , publisert 30.09.16. som hadde høringsfrist ... å hindre uønsket skattetilpasning? PWYP Norges krav om utvidet land-for-land rapportering (ULLR) krever følgende: 1. Reviderte ...

  monika - 27 Mar 2017 - 12:45

 10. Forskjellige problemer - forskjellige tiltak 2

  ... Hva er mekanismen vi foreslår? Innføring av utvidet opplysningsplikt, ULLR, er det beste instrumentet både for investorer ... eller mekanismer som motvirker effektene. Utvidet land-for-land rapportering og innføring av åpenhetsgaranti/ ...

  monika - 22 Aug 2017 - 10:03

Pages