Search

Search results

 1. Nesten 80% av høringsinstansene støtter opp PWYP Norges åpenhetskrav

  ... PWYP Norge har arbeidet for å innføre forskriften utvidet land-for-land-rapportering i ti år. Forskiften vil sørge for å synliggjøre ...

  mona - 19 Mar 2018 - 16:26

 2. Kronikk: Skatteparadis -paragraf i tornerosesøvn

  ... har ”låst skatteparadisparagrafen” i forskriften om utvidet land-for-land-rapportering. Bilde: Christian_A_Calmeyer_(CC_BY-NC-ND_2.0_Flickr). ...

  monika - 6 Dec 2017 - 12:51

 3. Skatteunngåelse og utdanning

  ... Mona Thowsen forklarer hvor nærme vi er en lov om utvidet land-for-land rapportering i Norge. Foto: Christine Amdam ...

  christine - 13 Mar 2015 - 12:15

 4. Skatteparadisene er nå fullstendig beskyttet. Finansdepartementet bør spørres om hvorfor

  ... fastsatte Finansdepartementet endringer i forskrift om land-for-land-rapportering (LLR), uten at Stortinget har behandlet saken. ... PWYP Norge har arbeidet med land -for-land-rapportering og utvidet land-for-land-rapportering i over ti år. Se tidslinje for den ...

  monika - 19 Sep 2017 - 11:00

 5. Kontroll – og konstitusjonskomiteen dras nå inn i LLR-prosessen

  ... anmerkning til manglende oppfølgning av åpenhetsloven utvidet land-for-land rapportering. Bakgrunnen er at Finanskomiteen har ...

  monika - 10 May 2016 - 09:49

 6. Finansdepartementet fornøyd med egen innsats. Hva mener kontroll-og konstitusjonskomiteen?

  ... sin versjon av hvordan de har fulgt opp saken om utvidet-land-for-land-rapportering. Anmodningsvedtaket fra Stortinget Et ...

  mona - 15 Sep 2017 - 12:50

 7. 2013: Gjennomslag

  ... på plass 15 av i alt 18 elementer i forslaget vårt om utvidet land-for-land rapportering inn i norsk lov!   Kunnskapsproduksjon og formidling ...

  monika - 28 Jun 2017 - 12:38

 8. – Åpenhet er viktig

  ... TRACE-deltakere fra Latin-Amerika for å diskutere loven om land-for-land rapportering. Fra podiet i den gamle lagtingssalen på ... at Norge skal gå foran som et godt forbilde, og innføre utvidet land-for-land rapportering. Juan Herrera jobber for Grupo Faro i ...

  christine - 27 Nov 2014 - 10:31

 9. Finansdepartementet foreslår å beskytte skatteparadiser

  ... for regnskapsformål: Høring – endringer i forskrift om land-for-land-rapportering.   En forskrift til besvær? Saken ... uønsket skattetilpasning?   PWYP Norges krav om utvidet land-for-land rapportering (ULLR) krever følgende: 1. Reviderte ...

  mona - 9 Jan 2017 - 16:13

 10. Debattinnlegg: Beskytter fortsatt skatteparadisene

  ... i DN 23. mars 2017. Norge innførte i 2013 «enkel» land-for-land rapportering for regnskapsformål. Hensikten er å synliggjøre ... arbeidet sivilsamfunn og departement for å få på plass «utvidet» land-for-land rapportering (ULLR). Hensikten er å synliggjøre ...

  mona - 21 Sep 2017 - 10:33

Pages