Historie

To tredjedeler av verdens fattigste lever i verdens mest ressursrike land. Til tross for milliardene i inntekter fra utvinningsindustrien forblir flertallet av innbyggerne fattige.

Innbyggerne er ofte uten tilgang til informasjon om hvor mye myndighetene deres tjener på handel med landets ikke-fornybare ressurser, hvor mye selskapene som opererer på deres territorium betaler til sine myndigheter, og hva pengene brukes til. Når inntektene fra utvinningsindustrien forvaltes med omhu, kan de skape investeringer i en bærekraftig fremtid til det beste for fellesskapet. Dessverre er det mange eksempler på at det motsatte skjer.

Starten på den globale Publish What You Pay-kampanjen

I desember 1999 publiserte organisasjonen Global Witness(link is external) en rapport kalt "A Crude Awakening"(link is external) som avdekket tilsynelatende medvirkning fra olje- og bankindustrien i plyndringen av statlige midler i løpet av Angolas 40 år lange borgerkrig. Det ble snart klart at de store multinasjonale oljeselskapenes motvilje mot å offentliggjøre finansiell informasjon hjalp og tilskyndet vanstyret og elitens underslag av oljeinntekter. Rapporten konkluderte med et offentlig krav til oljeselskapene som jobber i Angola om å offentliggjøre hva de betaler, eller "publish what you pay". 

Mangelen på åpenhet i utvinningsindustrien viste seg å være en betydelig bekymring også i andre ressursrike, men fattige, land. Derfor lanserte Global Witness(link is external) sammen med de andre stifterne, den "verdensomspennende PWYP kampanjen"(link is external) i juni 2002 som oppfordrer alle selskaper som utvinner naturressurser om å offentliggjøre hva de betaler til myndighetene i hvert land der de opererer. Dette konseptet har blitt kjent som "land-for-land-rapportering". Med utgangspunkt i en håndfull organisasjoner, hovedsaklig basert i Storbritannia ved lanseringen, mobiliserer og organiserer Publish What You Pay (PWYP) i dag et nettverk av rundt 800 organisasjoner fra omtrent 70 land; de fleste av disse organisasjonene fra ressursrike utviklingsland. PWYP har etablert nasjonalt tilknyttede koalisjoner i land. 

Etableringen av Publish What You Pay Norge 

Den norske avdelingen av den globale kampanjen ble grunnlagt i 2006 av fire organisasjoner: Det Norske Fellesrådet for Afrika(link is external)Kirkens Nødhjelp(link is external)Framtiden i våre hender(link is external) og Transparency International Norge(link is external). I dag står tyve organisasjoner bak PWYP Norge. 

Les mer om våre tilsluttede organisasjoner.

Norge er et av svært få land i verden som har vært i stand til å forvalte naturressursene sine på en måte som har vært et gode for innbyggerne i landet. På grunn av sine erfaringer, både forvaltningsmessig og kommersielt, og sett i lys av Norges ambisjoner om egen rolle i internasjonal utvikling, bør Norge være godt posisjonert til å gå foran i arbeidet for økt åpenhet og ansvarlighet i utvinningssektoren. 

Les mer om hva vi har arbeidet med de siste ti årene.

SE VÅRE MEST SETTE FILMER:

Interview with Nicholas Shaxson - The House of Literature, Oslo
Jason Sharman: Untraceable shell companies and financial secrecy
Stephen Baker: Some practical experiences in an offshore jurisdiction
Lee A. Sheppard: Corporate tax planning and avoidance‬‬‬‬‬