Hvordan blir PWYP Norge styrt?

Illustrasjon: Jorge Dávalos PWYP Norge

På lik linje med de andre nasjonale koalisjonene innenfor PWYP-nettverket er den norske koalisjonen av Publish What You Pay en selvstendig og uavhengig plattform som overholder PWYPs prinsipper og formålsparagraf.

PWYP Norges høyeste beslutningstakende organ er årsmøtet, der alle de tilsluttede organisasjonene har stemmerett. 

Årsmøtet velger styret, som p.t. består av: 

 • Mona Thowsen (styreleder)
 • Beate Ekeløve-Slydal (styremedlem)
 • Barbro Auestad (styremedlem)
 • Trond Finstad (styremedlem)

Sekretariatet, med generalsekretæren som leder, har ansvar for kampanjens daglige drift. Generalsekretæren er valgt av årsmøtet.

Hvordan arbeider Publish What You Pay Norge med det internasjonale nettverket?

 • Publish What You Pay Norge arbeider i nær koordinasjon med resten av den globale PWYPkoalisjonen
 • Avhengig av behov, gir det internasjonale nettverket mulighet for å jobbe enten tett sammen med noen noder i nettverket, eller ad hoc.
 • Det internasjonale nettverket gir oss mulighet for å samle inn nødvendig og relevant informasjon samtidig som Publish What You Pay Norge informerer det internasjonale nettverket om prioriteringer og aktiviteter, alt som et ledd i å sikre PWYPs grasrotforankrede tilnærming der nasjonale prioriteringer legger føringer for internasjonale prioriteringer.
 • Nettverket mobiliseres i internasjonale kampanjer.

Hvordan er Publish What You Pay som internasjonalt nettverk styrt?

 • Publish What You Pay har et internasjonalt sekretariat i London som tilrettelegger og koordinerer internasjonalt kampanjearbeid og aktiviteter.
 • På internasjonalt nivå tas felles avgjørelser om internasjonale strategier og kampanjearbeid på det internasjonale strategimøtet, der representanter fra alle medlemsorganisasjonene kan delta. Møtet avholdes normalt annethvert år.
 • Alle nasjonale koalisjoner har selvstendige og uavhengige plattformer med unike strukturer, organisasjoner, ledelse, aktiviteter, og finansieringskilder, samtidig som alle koalisjonenes medlemsorganisasjoner er del i det samme internasjonale PWYP-nettverket.
 • Nasjonale prioriteringer legger føringene for internasjonale aktiviteter for å sikre en grasrotforankret (”bottom up”) tilnærming.

Hva er problemet?

Hvilke tiltak foreslår vi?