Kronikker

Å delta aktivt i samfunnsdebatten er en viktig målsetting for PWYP Norge . Meningsbærende kronikker er med på å sette standpunkt i samfunnsdebatten, og det kan føre til en debatt som gjør at vi klarer å påvirke de som sitter med makta. PWYP Norge bidrar hvert år med kronikker riksdekkende media.

Klikk her for å gå tilbake til Kunnskapsportalen