Bli med i nettverket

Alle norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan bli med i den norske Publish What You Pay-koalisjonen, og det felles arbeidet nytter! Publish What You Pay Norge har i løpet av svært kort tid vært vitne til mange konkrete endringer i de områdene vi har jobbet med.

Kontakt oss dersom din organisasjon ønsker å bli medlem.

PWYP Medlemskapskriterier
For å bli en del av PWYP skal organisasjonene:

Medlemsbidrag
PWYP Norges årsmøte har besluttet å ha et differensiert bidrag avhengig av organisasjonenes omsetning: Store organisasjoner bidrar med minimum 75.000 kroner pr år, mellomstore med 15.000 pr år og små med 5. 000 pr år.

Medlemskapsinformasjon og innmeldingsskjema fra den globale koalisjonen

Vi ber norske organisasjoner som fyller inn innmeldingsskjema om å sende en kopi av dette til oss i PWYP Norge på post(at)publishwhatyoupay.no.