Høringsuttalelser og brev

Forslag om å lukke aksjonærregister i utakt med resten av verda

Norsk bokmål

Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro
Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro

Finansdepartementet foreslår å lukka aksjonærregisteret for innsyn. PWYP Norge skriv i sitt høyringssvar at dette er stikk i strid med openheitsinitiativa i EU og resten av verda.  

Region: 
0

Vil sjarmera politikarane til å vedta lov mot skatteflukt

Norsk bokmål

image

Changemaker fekk ein klem frå Sigbjørn Johnsen og eit vink frå Jens Stoltenberg då dei nye reglane for skatterapportering vart lagt fram for Stortinget. Eit samla norsk sivilsamfunn kjempar no for at Stortinget må vedta ei effektiv Openheitslov som hjelper fattige land, ikkje rike oljeselskap.

Region: 
0

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Skrevet av: 
Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen
ISBN: 
978-82-93212-06-5
Publisert: 
April 2013

PWYP Norges høringsinnspill i 2012 forbindelse med land for land rappportering i Norge

Norsk bokmål

image

PWYP Norge mener at rapporteringen, slik den foreligger i lovs form i USA, som lovforslag i EU og høringsutkast fra Finansdepartementet, ikke gir innsyn i den informasjonen som trengs for å sette betalingene fra selskapene til myndighetene i en meningsfull kontekst, og dermed ikke går langt nok til å gi investorer og andre interessenter den innsikt de trenger for å ivareta egeninteressen knyttet til om den kapital og de ressurser de har stilt til disposisjon forvaltes på en god måte.

Region: 
0

Høring om land for land rapportering fra Finansdepartementet

Norsk bokmål

Bilde: Ard van der Leeuw (CC BY-NC 2.0 Flicker)

Forslaget inneholder nye regler for årsregnskap, konsolidering av regnskap, samt ”relaterte rapporter” for visse foretak, herunder såkalt land-for-land rapportering.

Region: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Høringsuttalelser og brev