Publikasjoner

THE ROLLER-COASTER MECHANISM IN THE WORLD ECONOMY. Mark-to-Market and transactions outside the market

  • Marking-to-market is a concept which has started to invade a significant portion of both accounting and cross-border contracts. As a concept it is good, as it makes accounts more informative, but it also introduces problems.
  • One of the problems is that it accelerates losses when markets collapses, and therefore constitute a risk of being one of the elements that make companies go bankrupt in a crisis.
Skrevet av: 
Frian Aarsnes
ISBN: 
978-82-93212-78-2
Publisert: 
December 2017

Hullene blir mindre

  • Statoils land-for-land rapport blir bedre og bedre. Det er positivt at LLR- informasjonen nå rapporteres sammen med regnskapet. 
  • Det er fortsatt ikke en fullstendig rapport på ett sted. En leser må samle tall fra flere steder for å se hele bildet. 
  • Det er fortsatt ikke mulig å forene skatt i regnskapet med betalt skatt per land. 
Skrevet av: 
Frian Aarsnes / PWYP Norge
ISBN: 
978-82-93212-72-0
Publisert: 
May 2017

Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

  • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
  • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
  • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 
Skrevet av: 
Frian Aarsnes / PWYP Norge
ISBN: 
978-82-93212-70-6 (norsk), 978-82-93212-68-3 (engelsk)
Publisert: 
June 2016

Nordmenn mindre naive i møtet med økonomisk kriminalitet

Norsk bokmål

Oslo. Foto Mariano Mantel CC BY-NC 2.0

Norske selskap ser det som sannsynleg at dei vil bli utsett for økonomisk kriminalitet, viser ny studie. Økokrim understrekar at lovlege strukturar kan legga til rette for slik kriminalitet. 

Region: 
Kategori: 
0

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Sammendrag:

• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.

• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight

• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 

Skrevet av: 
Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl
ISBN: 
ISBN 978-82-93212-08-9
Publisert: 
November 2013

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Summary:
• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.
• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight
• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

Skrevet av: 
Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl
ISBN: 
ISBN 978-82-93212-08-9
Publisert: 
November 2013

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Skrevet av: 
Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen
ISBN: 
978-82-93212-06-5
Publisert: 
April 2013

Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Publisert: 
November 2012

Sider

Subscribe to RSS - Publikasjoner