Finansiell åpenhet

Dialogprosjekt om kapital og utvikling

Norsk bokmål

UD ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom kapital og utvikling.

Vi ønsker debatt, øke kunnskapen og felles forståelse for internasjonale kapitalstrømmer ut og inn av utviklingsland og hvordan disse innvirker på fattigdomsbekjempelse,_ sa statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, da hun lanserte Dialogprosjektet på Utviklingshuset den 19. oktober.

Kategori: 
0

Striking Oil: Blessing or Curse?

Sammendrag: Første runde av PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ble avsluttet i desember 2009. I samarbeid med INTRAC, har PWYP Norge fått utviklet en rapport i Praxis Note-serien som søker å fange opp læringen fra programmets første runde; en praktisk erfaring med kapasitetsutvikling blant sivilsamfunnsorganisasjoner fra syv afrikanske land for å fremme økt åpenhet om oljeinntekter.

Skrevet av: 
Helen Collinson og Rod MacLeod
Publisert: 
June 2010

The rough guide to transparency and natural resource revenues.

Norsk bokmål

image Olje-, gass- og gruveindustri er viktige økonomiske sektorer i mer enn 60 utviklingsland. To tredjedeler av verdens fattigste bor i disse landene.

Inntektene fra disse industriene kan bidra til å finne en vei ut av fattigdommen – men det er det motsatte som skjer. Finn ut hvorfor.

En kort og tilgjengelig guide til utvinningsindustrien og viktigheten av åpenhet om pengestrømmer.

Kategori: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Finansiell åpenhet