Sekretessejurisdiksjoner/skatteparadis

Internasjonal konferanse i Brüssel

Norsk bokmål

Den European Parliament i Brussel. Foto: © European Union 2015 - European Parliament / Flickr (CC)

Den 11. september i år blir det arrangert en stor internasjonal konferanse om skattlegging i utvinningsindustrien. Effektive og praktiske muligheter skal drøftes.

Region: 
Kategori: 
0

Innspill til OECD om skattepolitikk

Norsk bokmål

OECD møte. Foto: Jean-Pierre Pouteau/OECD

OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.

Region: 
0

Underskriftskampanje for å gjeninnføre åpenhetsregel

Norsk bokmål

Chair Mary Jo White er den 31. Chair av Securities and Exchange Commission (SEC). Foto: The U. S. SEC

 

Publish What You Pay står i spissen for et brev som er sendt inn til det amerikanske Finanstilsynet (SEC). Over 500 organisasjoner fra 40 land har skrevet under. Hensikten er å få SEC til å gjeninnføre åpenhetsbestemmelsene i Dodd-Frank lovgivningen.

Region: 
Kategori: 
0

Slik kan EITI styrkast i Noreg. Posisjonsnotatet for 2014.

Norsk bokmål

På ønskjelista frå sivilsamfunnet står det mellom anna kontraktsopenheit, eit digitalt og søkbart aksjonærregister og utvida land-for-land rapportering. 

Region: 
Kategori: 
0

Krev openheit frå Oljefond-sjefen

Norsk bokmål

Yngve Slyngstad CEO of NBIM, responsible for the Government Pension Fund. Foto/ André Clemetsen Flickr / CC BY-ND 2.0

Oljefondet blir kritisert for å investera i eit skatteparadisselskap leia av den korrupsjonssikta Formel 1-sjefen. PWYP Norge har tidlegare bede Oljefondet om å stilla krav om openheit i selskap dei investerer i. 

Region: 
Kategori: 
0

Nordmenn mindre naive i møtet med økonomisk kriminalitet

Norsk bokmål

Oslo. Foto Mariano Mantel CC BY-NC 2.0

Norske selskap ser det som sannsynleg at dei vil bli utsett for økonomisk kriminalitet, viser ny studie. Økokrim understrekar at lovlege strukturar kan legga til rette for slik kriminalitet. 

Region: 
Kategori: 
0

Deloitte held kurs om aggressiv skatteplanlegging

Norsk bokmål

Avisa Klassekampen var med då Deloitte held kurs i Barcode-området i Oslo. Advokat- og revisorgiganten gav tips om korleis “aggresiv skatteplanleging” påverkar omdømmet til norske selskap. Nyheita aktualiserer PWYP Norge sin rapport om korleis advokatar legg til rette for skatteflukt.

Region: 
Kategori: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Sekretessejurisdiksjoner/skatteparadis