Filmportal

Den mest aktuelle filmen:

"Offshore tax havens and the financial community‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬"

by Daniel Reeves

I filmportalen finner du alle filmer PWYP Norge har lagret. Her kan du finne filmer fra debattmøter, seminarer, konferanser og andre aktiviteter. Du kan også finne små intervjuer fra kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE. Klikk i nedre hjørne av hver video for å utvide skjermen.