Politiske innspill

Illustrasjon fra Shutterstock - Informasjonsrapport med regnskap 2013 – PWYP Norge

PWYP Norge sender stadig inn politiske innspill for å kunne påvirke ulike prosesser. Enten det er norske prosesser på Stortinget, eller internasjonalt i for eksempel IMF eller OECD.

Her kan du finne alle våre politiske innspill.

Alle våre politiske innspill: