Debattmøter

Bilde: Rose Korol PWYP- Norge
Bilde: Rose Korol PWYP- Norge

Noe som karakterisere vår debatt møter er at vi deler spesialisert kunnskap om finansiell åpenhet og diskuterer  i direkte kontakt med myndigheter, beslutningstakere og sivilsamfunn fra Norge og sivilsamfunn fra Sør.

Til i dag har PWYP Norge arrangert 15 totalt.

Alle våre debattmøter: