PWYP Norge har fått avslag fra Norad

For første gang på ti år har PWYP Norge fått avslag på sin søknad om støtte.

Bistandsaktuelt skriver at færre organisasjoner får informasjonsstøtte. 

Norad sier til Bistandsaktuelt at Norad i 2017 fått føringer fra Utenriksdepartementet om å redusere antall avtaler.