- It happens overnight: En artikkelserie om vilkår for gravejournalisitikk ett år etter Panama Papers

Hvordan er vilkår for gravejournalister ett år etter Panama Papers? 

Elleve gravejournalister fra hele verden forteller i denne artikkelserien om forutsetninger for å drive gravejournalistikk, om arbeidsmetoder, om utfordringer og innsynshindre de møter, i tillegg til hvilke represalier de blir møtt med. Prosjektet er finansiert med støtte fra Fritt Ord. Artiklene vil bli publisert fortløpende.
 
Gravejournalistene var i Norge i forbindelse med konferansen Making Transparency Possible, og deltok på et debattmøte og en workshop om gravejournalistikk i samarbeid med blant andre SKUP og HIOA. Artiklene som publiseres i denne serien, forteller om sammenhenger mellom tilgang til informasjon som forutsetning for ytringsfrihet og hvilke represalier som kan møte dem som gjør undersøkende journalistikk og benytter seg av sin ytringsfrihet. Åpenhet og finansiell åpenhet er nødvendig for at gravejournalister og andre ikke må risikere sine liv å få tilgang til informasjon eller for å bruke informasjonen de har fått tilgang til. Bare de ti siste årene er over 800 journalister drept
 
De som følger pengestrømmer og stiller spørsmål om åpenhet eller myndighetenes håndtering av naturressurser er særlig utsatt. Det pågår en intensivert jakt på naturressurser verden over. Det truer både verdens sårbare økosystemer og dem som stiller spørsmål eller som deler sin kunnskap. Over hele verden ser vi et økende tilbakeslag mot journalister og aktivister som setter søkelys på åpenhet eller håndteringen av naturressurser. Bare i 2015 ble 185 aktivister som kjemper for å beskytte miljøet og for åpenhet i olje-, gass- og gruve, drept, inkludert drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres i Honduras. Dette skjer ikke bare i land langt borte fra Norge. For ikke lenge siden ble journalisten Daphne Caruana Galizia fra Malta drept. Hun var en journalist som blant annet gjorde undersøkelser i Malta om koblinger til lekkasjen Panama Papers.

- Jeg fulgte de ulovlige pengestrømningene fra korrupt tømmerutvinning, og oppdaget at de forsvant sporløst inn i skatteparadisene

Skatteparadis er igjen i nyhetene, og etter min mening bør de bli der, inntil disse skjulestedene for superrike, skattesnytere og storkriminelle får en varig løsning.

Skrevet av Clare Rewcastle Brown - Storbritannia og Malaysia
                   ___________________________________________________

Panama Offshore Story fortsetter i Armenia: Investigative Journalists - NGO går til domstol

Armenias spesialenhet for etterforskning (SIS), henla i januar i år, den finansielle korrupsjonssaken mot tidligere sjef for håndhevelse av domstolsaker (eng: Chief Compulsory Enforcement Service Officer), Mihran Poghosyan. 

Skrevet av Kristine Agalaryan - Armenia
 
                   ___________________________________________________

Kull-saken av Guatemala

En politiker brukte sin facebook-profil til å anklage meg, som journalist, for å stå bak trakasseringen mot ham. Han ville også stille meg for retten. En dag senere skrev han en kronikk, der han ønsket meg velkommen til en verden av dødelige

Skrev av Rodrigo Veliz Estrada - Guatemala

                   ___________________________________________________