Er det noe du savner?

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge

Kan du hjelpe oss å gjøre nettsiden bedre?

  • Har du fortsatt spørsmål om tiltak?
  • Har du andre kommentarer eller innspill? 

Vi vil bruke denne informasjonen til å forbedre nettsidene våre og være nyttige for dem som besøker våre nettsider.

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge
 
  Er det noe du savner?

  • Samarbeid med gravejournalister fra Sør
    • Etter grundig gjennomgang av publiserte gravesaker om finansielt hemmelighold samarbeidet PWYP Norge med journalister og inviterte ti gravejournalister fra Sør til å delta på en workshop og konferansen "Making Transparency Possible" i Oslo i 2016. Det var arrangert en workshop for gravejournalister fra Sør i samarbeid med Høgskole i Oslo og Akerhus. Hensikten med workshop var å dele sin erfaring som gravejournalist og sette i gang arbeid med publikasjon om gravejournalistikk i Sør.

Evaluering av TRACE-programmet

Det ble gjennomført en ekstern evaluering av PWYP Norges TRACE-programmet i 2015/2016. Hovedfunn:

  • En vesentlig andel av tidligere deltagere oppga til eksterne evaluatorer at TRACE-programmet har gitt ny forståelse og åpnet nye arbeidsfelter og –måter for dem og organisasjonene/mediebedriftene de er tilknyttet. Programmet har dermed bidratt til å løfte åpenhetsagendaen i deltagernes hjemland.

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

Sider

Subscribe to Publish What You Pay Norway RSS