Informasjon om deltakerne og de organisasjonene de representerer er å finne i deltakerdatabasen.

PWYP Norge har arbeidet med spesialisert kunnskap om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien i ti år, og særlig om:

De instrumentene PWYP Norge anbefaler er presise og vanskeligere for dem som har ønsket og viljen til å benytte seg at mekanismer for å komme seg rundt regler i tillegg til at de i større grad håndterer konkrete problemstillinger.

Nicolas Raymond Freestock.ca 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Bilde: Nicolas Raymond Freestock.ca 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Sider

Subscribe to Publish What You Pay Norway RSS