Slik er jobbsøkerprosessen i PWYP Norge

Har du spørsmål om søknadsprosessen i PWYP Norge? Her er informasjon om våre rutiner for søkeprosess og ansettelse basert på ofte stilte spørsmål og våre svar på disse.

Dersom vi har ledige stillinger finner du dem i menyen til høyre under jobbmuligheter.

Har du spørsmål om søknadsprosess?

 • Alle våre ledige stillinger vil bli annonsert på våre hjemmesider på www.pwyp.no
 • PWYP Norge mottar i snitt opp mot ca. 80 søknader pr. stillingsutlysning, og det er derfor viktig at du følger riktig prosess for å søke. Riktig prosess for å søke vil være oppgitt i stillingsutlysningen.
 • Vi ønsker kun søknader per epost, ikke på papir. Søknader eller vedlegg sendt utenom vil ikke bli vurdert.
 • Fordi vi er et svært lite sekretariat har vi begrenset kapasitet til å ta imot telefoner om stillingen. Vi ber derfor aktuelle søkere som oppfyller krav til kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter om helst å søke uten å ringe på forhånd.
 • PWYP Norge mottar ikke åpne søknader. Du må søke spesifikt på den stillingen du ønsker å bli vurdert for.
 • Når du har sendt inn søknaden din vil du motta en generell bekreftelse på at søknaden din er mottatt. I den generelle bekreftelsen vil bli gitt en indikasjon i hvilken tidsperiode søkere kan forvente å bli innkalt til intervju.
 • Søknadsfristen utløper ved midnatt på den dagen fristen er satt. Deretter vil vi fjerne utlysningen fra våre nettsider. Hvis du tror at du vil trenge å se på teksten senere bør du ta vare på den.

Har du spørsmål om intervjuprosess?

 • Dersom du blir invitert til intervju vil du normalt møte generalsekretær. Du kan i tillegg møte andre fagpersoner.
 • Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to intervjurunder, men vi ønsker normalt å gjennomføre kun én runde.
 • Dersom du har tilholdssted i et annet land under intervjuperioden kan det være aktuelt med intervju på Skype, men vi vil normalt foretrekke å møte søkere på vanlig måte.

Har du spørsmål om utvelgelse?

 • Når intervjuene er gjennomført kandidatene bli vurdert etter på hvilken måte vi tror at de kan fylle behov i stillingen. Vurderingen og utvelgelsen av kandidater kan også bli sett i forhold til andre stillinger/arbeidsområder.
 • Etter utvelgelsen vil vi ringe til referansepersoner for de aktuelle kandidatene. Vi kan også gjøre en sjekk av at kvalifikasjonene som oppgis i søknaden er riktige.
 • Den aktuelle kandidaten vil deretter bli kontaktet og motta et tilbudsbrev med opplysninger om stillingens varighet, lønn og lignende. Vi vil som regel be om skriftlig svar innen få dager, maksimalt en uke.
 • Når ansettelsesprosessen er fullført vil vi sende ut en epost med informasjon om at stillingen er besatt til alle som har søkt på stillingen.

Dersom det for tiden ikke er noen ledige stillinger hos oss, er du kanskje interessert i jobbmuligheter hos den globale PWYP koalisjonen eller hos globale koalisjonspartnere og andre organisasjoner