Our publications

Below is a collection of PWYP Norway’s publications, sorted by publication month. We welcome you to download our publications and background material, of course without any cost, but please quote us explicitly if you use any of our material in your work (”Title/PWYP Norway/http://www.publishwhatyoupay.no/publications”). The contributing illustrators and photographers have copyright to their material.

Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

• Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.

• Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms.)

• Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Written by: Frian Aarsnes/PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-50-8

Publication date: March 2015

Les briefingen på norsk, Les briefingen på engelsk, Les briefingen på spansk

Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag: 
 
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten.

Written by: Mona Thowsen/Publish What You Pay Norge

ISBN ISBN 978-82-93212-23-2

Publication date: April 2014

Last ned briefingen på norsk, Last ned briefingen på engelsk

An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

Sammendrag:

• Natural resources have the largest value creation potential to mobilize tax revenue, but profit often ends up elsewhere.

• Today, the Extractive Industries can transfer significant profits out of the source country before it get taxed.

• One simple policy proposal, aligned with US and EU regulation, will give investors and constituents the instrument to follow their money.

• The proposal links taxpayments to the audited financial statements through 8 simple accounting numbers.

Written by: Written by Richard Murphy, rewritten and adapted by Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-09-6

Publication date: November 2013

Last ned rapporten - engelsk , Last ned briefing av rapport - engelsk, Last ned rapporten - spansk, Last ned briefing av rapport - spansk

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Sammendrag:

• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.

• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight

• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 

Written by: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl

ISBN ISBN 978-82-93212-08-9

Publication date: November 2013

Last ned rapporten - engelsk, Last ned briefing av rapport - engelsk, Last ned rapporten - spansk, Last ned briefing av rapport - spansk

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Written by: Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen

ISBN 978-82-93212-06-5

Publication date: April 2013

Last ned rapporten - norsk, Last ned rapporten - engelsk, Last ned briefing av rapport - engelsk, Last ned rapporten - spansk, Last ned briefing av rapport - spansk

Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Publication date: November 2012

Last ned - English

Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

UD-rapport i forbindelse med Dialogprosjektet kapital for utvikling

Sammendrag: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling.

Written by: Diverse bidragsytere

Publication date: January 2012

Last ned - norsk

OLD VERSION: An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU.

NOTE: This is an old version of the report. In November 2013 we published a re-written and updated version, please find Version 2 via this page.

Written by: Frian Aarsnes, delvis basert på arbeidet til Richard Murphy

ISBN 978-82-93212-03-4

Publication date: January 2012

Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries

Summary: Over 110 billion USD has disappeared through mispricing of crude oil in the US and the EU between 2000 and 2010. Profits have been moved from the source country to the extractive industry companies. In December 2000, the Netherlands imported crude oil for the price of 1,69 Euro per bbl. while the spot market prices were no lower than 26 Euro, resulting in an underevaluation of around 40 million Euro to the source country. h4. Last ned data i Excel, og lek med tallene på egenhånd:

Written by: Phd. Simon J. Pak

ISBN 978-82-93212-04-1

Publication date: January 2012

Last ned rapporten - engelsk , Last ned briefing av rapport - engelsk, Last ned rapporten - spansk, Last ned brieifing av rapport - spansk

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

* Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.

 

Written by: Frian Aarsnes

Publication date: December 2011

Last ned rapporten på engelsk , Last ned rapporten på norsk, Last ned briefing av rapport på engelsk, Last ned rapporten på spansk, Last ned briefing av rapporten på spansk

Sider