Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid ("Title / PWYP Norway / http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications“). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

THE ROLLER-COASTER MECHANISM IN THE WORLD ECONOMY. Mark-to-Market and transactions outside the market

 • Marking-to-market is a concept which has started to invade a significant portion of both accounting and cross-border contracts. As a concept it is good, as it makes accounts more informative, but it also introduces problems.
 • One of the problems is that it accelerates losses when markets collapses, and therefore constitute a risk of being one of the elements that make companies go bankrupt in a crisis.

Written by: Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-78-2

Publication date: December 2017

PDF icon Download the report in English here.pdf

HVORDAN FJERNE SKATTEEFFEKTEN AV SKATTEPARADISER. Beskatning over landegrensene og OMVENDT KREDITFRADRAG

 • Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner.
 • Kreditmetoden er allerede en anerkjent metode for å håndtere inntekter over landegrensene, sammen med kildeskatt.
 • Omvendt kreditfradrag kan benytte kredit-prinsippene for å håndtere grenseoverskridende kostnader og eliminere «behovet» for skatteparadiser.
 • Omvendt kreditfradrag kan lovfestes unilateralt av ethvert land, og vil automatisk utjevne konkurransesituasjonen mellom selskaper, st

Written by: Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-76-8

Publication date: October 2017

PDF icon Les rapporten på engelsk.pdf, PDF icon Les rapporten på norsk.pdf

Hullene blir mindre

 • Statoils land-for-land rapport blir bedre og bedre. Det er positivt at LLR- informasjonen nå rapporteres sammen med regnskapet. 
 • Det er fortsatt ikke en fullstendig rapport på ett sted. En leser må samle tall fra flere steder for å se hele bildet. 
 • Det er fortsatt ikke mulig å forene skatt i regnskapet med betalt skatt per land. 

Written by: Frian Aarsnes / PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-72-0

Publication date: May 2017

PDF icon Les briefingen på norsk.pdf

Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

 • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
 • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
 • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 

Written by: Frian Aarsnes / PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-70-6 (norsk), 978-82-93212-68-3 (engelsk)

Publication date: June 2016

PDF icon Les briefingen på norsk, PDF icon Les briefingen på engelsk

Ignoring the elephant in the room? Why financial transparency is necessary to finance development.

 • Sustainable development goals are wishful thinking unless we finance them.
 • Financial transparency and taxes are the keys to finance development.
 • Did you know that one mechanism that can fight financial secrecy already exists? It is low cost, effective, and targeted to use. It will show where the money is built up. The only thing missing is politicians willing to use it.

Written by: PWYP Norway

ISBN 978-82-93212-50-8

Publication date: August 2015

PDF icon Download the report in English here

Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

• Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.

• Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms).

• Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Written by: Frian Aarsnes/PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-50-8

Publication date: March 2015

PDF icon Les briefingen på norsk, PDF icon Les briefingen på engelsk, PDF icon Les briefingen på spansk

Åpenhetsavtalen

 • Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken i multinasjonale selskaper i dag
 • Åpenhetsavtalen kan endre dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får den innsikten de trenger
 • Åpenhetsavtalen kan benyttes av enkeltland, eller grupper av land unilateralt

Written by: Frian Aarsnes. Medforfattere: Olav Lundstøl og Morten Eriksen.

ISBN 978-82-93212-44-7

Publication date: December 2014

PDF icon Last ned rapporten på engelsk her, PDF icon Last ned rapporten på spansk her, PDF icon Last ned briefing av rapporten på engelsk her

Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag: 
 
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten.

Written by: Mona Thowsen/Publish What You Pay Norge

ISBN ISBN 978-82-93212-23-2

Publication date: April 2014

PDF icon Last ned briefingen på norsk, PDF icon Last ned briefingen på engelsk

An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

Sammendrag av rapporten:

• Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.

• Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.

• Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.

• Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Written by: Written by Richard Murphy, rewritten and adapted by Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-09-6

Publication date: November 2013

PDF icon Last ned briefingen på Engelsk her, PDF icon Last ned rapporten på Spansk her, PDF icon Last ned briefingen på Spansk her, PDF icon Last ned rapporten på Engelsk her

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Sammendrag:

• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.

• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight

• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 

Written by: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl

ISBN ISBN 978-82-93212-08-9

Publication date: November 2013

PDF icon Last ned rapporten - engelsk, PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned briefing av rapport - spansk

Sider