Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid ("Title / PWYP Norway / http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications“). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Written by: Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen

ISBN 978-82-93212-06-5

Publication date: April 2013

PDF icon Last ned rapporten - norsk, PDF icon Last ned rapporten - engelsk, PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned briefing av rapport - spansk

Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Publication date: November 2012

PDF icon Last ned - English

Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

UD-rapport i forbindelse med Dialogprosjektet kapital for utvikling
For mer informasjon les RORGs beskrivelse om Dialogprosjektet kapital for utvikling.
(UDs nettsider for Dialogprosjektet er ikke lenger tilgjengelig)

Sammendrag: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling.

Written by: Diverse bidragsytere

Publication date: January 2012

PDF icon Last ned - norsk

OLD VERSION: An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU.

NOTE: This is an old version of the report. In November 2013 we published a re-written and updated version, please find Version 2 via this page.

Written by: Frian Aarsnes, delvis basert på arbeidet til Richard Murphy

ISBN 978-82-93212-03-4

Publication date: January 2012

Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries

Summary: Over 110 billion USD has disappeared through mispricing of crude oil in the US and the EU between 2000 and 2010. Profits have been moved from the source country to the extractive industry companies. In December 2000, the Netherlands imported crude oil for the price of 1,69 Euro per bbl. while the spot market prices were no lower than 26 Euro, resulting in an underevaluation of around 40 million Euro to the source country. h4. Last ned data i Excel, og lek med tallene på egenhånd:

Written by: Phd. Simon J. Pak

ISBN 978-82-93212-04-1

Publication date: January 2012

PDF icon Last ned rapporten - engelsk , PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned brieifing av rapport - spansk

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

* Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.

 

Written by: Frian Aarsnes

Publication date: December 2011

PDF icon Last ned rapporten på engelsk , PDF icon Last ned rapporten på norsk, PDF icon Last ned briefing av rapport på engelsk, PDF icon Last ned rapporten på spansk, PDF icon Last ned briefing av rapporten på spansk

Piping Profits

Sammendrag: 

In this report PWYP Norway has attempted to unravel the labyrinthine corporate structures created by some of the world’s biggest energy and mining companies. Few details are known about the murky and expansive networks of extractive companies and their subsidiaries.

Written by: Nick Mathiason

Publication date: September 2011

PDF icon Last ned rapporten på engelsk , PDF icon Last ned kort briefing av rapporten på engelsk, PDF icon Last ned rapporten på spansk, PDF icon Last ned en nyere versjon av rapporten på spansk, PDF icon Last ned kort briefing av rapporten på spansk

TRACE Briefings 2010-2011

Sammendrag: Som et ledd i å fullføre TRACE-programmet, har deltakerne i 2010-2011 arbeidet sammen om korte briefinger på fire utvalgte tema: “kontraktsåpenhet”, “miljøspørsmål relatert til utvinningsindustrien”, “urfolksrettigheter og utvinningsindustrien” og “ulovlige pengestrømmer og sekretessejurisdiksjoner”.

Written by: TRACE-deltakere og eksterne konsulenter

Publication date: October 2011

PDF icon Last ned - English, PDF icon Last ned - español

Defining Elements (rapportutkast til diskusjon)

Sammendrag: Defining Elements outlines which concrete elements should be made subject for regulation in a full country-by-country reporting standard for the extractive industry. It is based on input from CSOs, tax experts, accounting experts, private sector, and PWYP Norway´s experiences with other processes. This is a draft for discussion, and input in writing is appreciated (input gathering is now closed).
(Ikke tilgjengelig på norsk)

Written by: Richard Murphy

Publication date: May 2011

Hvordan bør land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper innføres i Norge?

Sammendrag: Denne korte juridiske rapporten, bestilt av PWYP Norge og skrevet av det norske advokatfirmaet Arntzen de Besche, foreslår hvordan Norge kan innføre en land-for-land-rapportering i norsk rett, som lett kan åpne opp for ytterligere og nødvendig regulering.

Rapporten oppsummerer de pågående prosessene i USA og EU, og gir en juridisk vurdering av et forslag til hvordan en norsk lovtekst for utvinningssektoren kan baseres på dette.

Written by: Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Publication date: April 2011

PDF icon Last ned - English, PDF icon Last ned - norsk

Sider