Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
30. Juni 2010 svarte PWYP Norge på International Accounting Standards Boards (IASB) prosjektgruppes publisering av en Discussion Paper som omhandlet utarbeidelsen av en ny internasjonal revisjonsstandard ( International Financial Reporting Standard – IFRS) for utvinningsindustrien.
Se PWYP Norges brev til revisorforeningen:
Sammendrag: Første runde av PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ble avsluttet i desember 2009. I samarbeid med INTRAC, har PWYP Norge fått utviklet en rapport i Praxis Note-serien som søker å fange opp læringen fra programmets første runde; en praktisk erfaring med kapasitetsutvikling blant sivilsamfunnsorganisasjoner fra syv afrikanske land for å fremme økt åpenhet om oljeinntekter.
Unique chance to make new global rules for company reporting to make companies publish what they pay for oil, gas and minerals and to get information essential to fighting tax evasion and corruption.
Chapter 6 of the paper discusses proposals from PWYP to increase transparency by presenting key company financial information on a country-by-country basis, rather than the current practice of aggregating information by region or business activity.
21st January, Norway disclosed oil revenue payments by companies and launched its first report under the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The report shows that in 2008 Norway's total payments reported and received coincided, amounting to 400 489 701 000 NOK.
Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC. Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.
23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008. Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:
The report _Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries_ by Revenue Watch Institute aims to promote a serious conversation among industry, governments, investors, banks and civil society organizations about disclosure and confidentiality in extractive industry contracts
I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

Sider