Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Fra 23-26 november 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ser i Kampala, Uganda til et tre dagers seminar med fokus på lobbyarbeid, fasilitert av INTRAC. Dette seminaret var det siste i serien av tre som kapasitetsbyggingsprogrammet består av, og dermed avslutningen på første runde av programmet.
23-26 september 2009 samlet deltakerne fra Region 1 i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram seg i Accra, Ghana til et tredagers seminar, som oppfølging til det første seminaret i Stavanger i desember 2008. Deltakerne fikk muligheten til å gå i dybden på tre temaer de identifiserte som regionale prioriteringer:
The report _Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries_ by Revenue Watch Institute aims to promote a serious conversation among industry, governments, investors, banks and civil society organizations about disclosure and confidentiality in extractive industry contracts
I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .

Sivilsamfunnets perspektiver på og anbefalinger til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Det er enorm olje- og gassaktivitet i Vest-Afrika, regionen som leverer over 10% av verdens olje. Det er fremdeles store oljereserver på havbunnen og minst 34 norske selskaper har kastet seg inn i kampen om det svarte gullet.
Olje-, gass- og gruveindustri er viktige økonomiske sektorer i mer enn 60 utviklingsland. To tredjedeler av verdens fattigste bor i disse landene. Inntektene fra disse industriene kan bidra til å finne en vei ut av fattigdommen – men det er det motsatte som skjer. Finn ut hvorfor. En kort og tilgjengelig guide til utvinningsindustrien og viktigheten av åpenhet om pengestrømmer.
Rapporten gir praktisk informasjon om hvordan borgere i ressursrike land kan bli mer effektive vaktbikkjer overfor myndighetenes inntekter og utgifter.
The report, "Unearth Justice", addresses the consequences of gold mining in developing countries. Through case studies from Honduras and the Democratic Republic of Congo (DRC), the report looks at how this mining activity could translate into development.

Sider