Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Corporate Akeover. Exxon Coup. Undo law fighting bribery and corruption. Foto: PWYP USA og CIEL  Republikanerne prioriterer å omgjøre en åpenhetslov som er gjennomført i over tretti land i verden.
Finansdepartementet. Foto: Christian A. Calmeyer (CC BY-NC-ND 2.0)  PWYP Norge forklarer hvordan beskyttelsen av skatteparadiser kan oppheves ved å fjerne en binding mellom to paragrafer.
Rex Tillerson er den tidligere Exxon-sjefen. Foto: Wikimedia Commons/ Premier.gov.ru / CC BY 3.0  Den tidligere Exxon-sjefen syn på åpenhet og skatt blir diskutert
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (med hatten) er far til Teodorin Obiang. Foto Embassy of Equatorial Guinea Flickr:CC BY-ND 2.0 «Teodorin» Obiang fra Ekvatorial-Guinea er både visepresidenten i landet og sønnen til den nåværende presidenten, og er tiltalt i fransk og sveitsisk domstol. 
Frian Aarsnes er forfatter av rapporten Beskyttelse mot derivatmisbruk. Foto: PWYP Norge  Dette vil konferansen "Financial Transparency, Risks and Regulation" forsøke å besvare. PWYP Norge holder foredrag.
Offshore Platform. Foto Oin Stouten CC BY-NC 2.0  Transocean Offshore Ltd og Transocean Offshore Ventures Ltd, begge hjemme­hørende på Cayman Islands, nektet å betale 412 millioner kroner i kildeskatt pluss renter. Den norske staten må betale selskapet over 6 millioner kroner.
PWYP Norge har varslet kontroll- og konstitusjons komiteen at Finansdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak. Foto: Johannes Jansson/norden.org  I et åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet PWYP Norge at Stortingets anmodningsvedtak om "synliggjøring av uønsket skattetilpasning" ikke er fulgt opp av Finansdepartementet.
Tykke vegger hos Finansdepartementet. Foto: Helge Høifødt  Rett før julaften, den 22. desember, fastsatte Finansdepartementet endringer i forskrift om land-for-land-rapportering (LLR), uten at Stortinget har behandlet saken.
Raphaël Halet er foreløpig en fri mann. Retten skal bestemme om han skal beskyttes eller må i fengsel. Foto: © Raphaël HALET 2016  Raphaël Halet var en av tre som lekket dokumenter om skatteunndragelser i den såkalte Luxleaks-skandalen. Skal handlingen regnes som ulovlig kriminalitet eller som en heltedåd på vegne av offentligheten?
Foto: © Marcos De Paula/Estado/ZUMA Press  Tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser

Sider