Ingen kursendring frå Høgre og Framstegspartiet

Den nye regjeringa vil ikkje endre forslaget om land-for-land rapportering

I dag klokka 10 la finansminister Siv Jensen fram forslaget til endringar av statsbudsjettet, i tillegg til endringar av skattar, avgifter og toll. Dette har vore den nye regjeringa sin sjanse til å kommentera det omstridde forslaget for land-for-land rapportering, lagt fram av tidlegare finansminister Sigbjørn Johnsen.

PWYP Norge kritiserer forslaget for å "unngå å ta med skatteparadia, og slik bli ei tannlaus lov mot kapitalflukt". Fleire organisasjonar kritiserte forslaget under "høyringa i finanskomiteen". Finansdepartementet skriv på sine "nettsider":, at regjeringa vil oppretthalda dette forslaget.

Dei skriv vidare: "Regjeringen Stoltenberg II foreslo at regnskapspliktige som anses som «store» etter nye terskelverdier i antatt forventede EØS-regler som svarer til direktiv 2013/34/EU, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet, herunder betalinger til myndigheter, på land- og prosjektnivå."