Ny interessentgruppe til EITI oppnevnt i statsråd

Tirsdag 20. juni ble medlemmene i den nye interessentgruppen til EITI oppnevnt i statsråd. Blant medlemmene er generalsekretær i Publish What You Pay Norge, Mona Thowsen. Den nye gruppen skal sitte i to år.  

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar. Denne informasjonen skal sammenstilles i en EITI-rapport. Norge har aktivt støttet dette initiativet politisk og økonomisk siden 2003. Det er Olje- og Energidepartementet som har ansvaret for EITI-implementeringen i Norge. Siden 2007 har EITI-sekretariatet hatt tilholdssted i Oslo. Norge ble opptatt som medlem i 2011, som første OECD-land. Norge sammenstillet sin første EITI-rapport for 2008. Se Norges hendelser i EITI her. 

Åpenhetsstandard

Målet med EITI er at en større del av inntekter fra naturresursene skal bidra til økonomisk utvikling og bedre levekår for befolkningen. EITI har utarbeidet et sett av prinsipper for åpenhet og godt styresett som også forutsetter aktiv deltagelse fra det sivile samfunn. En rekke land, selskaper og organisasjoner har sluttet seg til disse prinsippene. Videre er det et sett av kriterier som må oppfylles av de land som velger å implementere EITI. En viktig del av arbeidet i EITI i Norge blir utført av interessentgruppen, hvor myndighetene, sivilsamfunnet og bransjen er representert.

I statsråd på slottet ble 
følgende medlemmer oppnevnt til interessentgruppen for EITI-implementeringen fra 20. juni 2014 for to år:

Advokat Oluf Bjørndal, Norsk olje og gass, Stavanger
 Vara: fagsjef Frode Bøhm, Norsk olje og gass, Stavanger

Principal Consultant Sustainability Hilde Røed, Statoil, Bærum
 Vara: Vice President Legal Carine Smith Ihenacho, Statoil, London

Juridisk direktør Svein Bjørnestad, ExxonMobil, Stavanger 
Vara: advokat Hans Petter Nordby, Chevron, Oslo

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet, Oslo
 Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Olje- og energidepartementet, Nittedal

Utredningsleder Marius Pilgaard, Finansdepartementet, Oslo 
Vara: fagdirektør Beate Bentzen, Finansdepartementet, Oslo

Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge, Oslo
 Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Transparency International, Oslo

Generalsekretær Mona Thowsen, PWYP Norge, Oslo
 Vara: seniorrådgiver Stefan Norris, WWF Norge, Nesodden

Internasjonal sekretær Amalie Tofte, IndustriEnergi, Oslo
 Vara: registrert revisor Fanny Voldnes, Fagforbundet, Oslo

Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes, KFUK-KFUM Global, Oslo
 Vara: rådgiver Sven Larsen, KFUK-KFUM Global, Oslo

27 medlemsland

Per dags dato har 27 land implementert EITI, mens 17 land har status som EITI-kandidat. Til sammen 35 land har produsert EITI-rapporter.

Tidligere i år sendte PWYP Norge inn et posisjonsnotat til Olje- og Energidepartementet på vegne av PWYP Norge, Transparency International, Industri Energi og Fagforbundet. Der kom sivilsamfunnet i Norge med ønsker om blant annet kontraktsåpenhet, et digitalt og søkbart aksjonærregister og utvidet land-for-land rapportering.

Les saken: ”Slik kan EITI styrkast i Noreg”