Støtt oss

Takk for din støtte!

PWYP Norge arbeider med å gjøre åpenhet mulig, og vi trenger din støtte. Ditt bidrag er viktig - hver krone teller i kampen for å hindre skatteflukt. 

Bli fastgiver eller støtt oss med et engangsbeløp.
Vipps til #550844 (PWYPNorge) eller kontonummer 1503 31 49260.

PWYP Norge er en frivillig organisasjon (org. nr. 997534077) som er  avhengig av frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner, statlig finansiering og ditt bidrag for  å kunne eksistere. Vi har aldri mottatt, og kommer ikke til å motta støtte fra olje-,  gass- og gruveselskaper.

PWYP Norge setter stor pris på din støtte, på forhånd tusen takk!