Tilsluttede organisasjoner

Transparency International
JURK
Fellesrådet for Afrika
CARE
Redd Barna
Regnskogfondet
SAIH
Kirkens Nødhjelp
Industri Energi
Fagforbundet
Attac
World Wide Fund for Nature
Plan Norge
Norsk Øko-Forum
KFUK-KFUM Global
Norsk Folkehjelp
Amnesty International
ForUM
Caritas Norge

Hvem er PWYP Norges tilsluttede organisasjoner?

De tilsluttede organisasjonene har sakte med sikkert økt siden oppstarten i 2006. I dag har 20 organisasjoner tilsluttet seg PWYP Norge. Organisasjonene er ulike og representerer en stor bredde av norsk sivilsamfunn, fra miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, studentorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner, fagforeninger, blant andre. Til sammen utgjør medlemsbasen deres en stor del av den norske befolkningen. Våre tilsluttede organisasjoner omfatter både aktive og passive støttespillere. Noen organisasjoner er store og noen organisasjoner er små. Noen organisasjoner er involvert i samarbeid med sivilsamfunn i Sør, andre er ikke. Noen organisasjoner er passive støttemedlemmer, mens andre organisasjoner er mer aktivt engasjert i tema. Alle organisasjonene har sine unike særtrekk og egenskaper, kompetanse, erfaringer og også sine egne innfallsvinkler til PWYP kampanjens tematiske arbeidsområde.

Ønsker din organisasjon å bli medlem?

Hva er PWYP Norges merverdi?

Vi har spurt alle de tilsluttede organisasjonene om tre spørsmål:

  1. Hva arbeider organisasjonene med?
  2. Hvorfor valgte organisasjonene å tilslutte seg PWYP Norge?
  3. Hva er merverdien med PWYP Norge for et samla norsk sivilsamfunn?

Les mer om hva organisasjonene synes er vår merverdi ved å trykke på organisasjonenes logoer ovenfor.

Hvordan samarbeider vi med de tilsluttede organisasjonene?

Organisasjonenes prioriteringene, kampanjer, landsamarbeid, tema, ressurser og kapasitet endrer seg ofte over tid. PWYP Norge har en verdi i å arbeide fokusert over tid med et spesialisert og komplisert felt.

I praksis har våre samarbeid vært knyttet til bestemt politiske prosesser, eller arrangementer, eller strategier for påvirkning. Vi har også hatt et langsiktig samarbeid med en Sør- representant fra Kirkens Nødhjelp som var hos oss på en to års Fredskorpsutveksling for å utveksle kunnskap for utvikling. Klikk på hver organisasjons logo for å lese mer om vi har samarbeidet med dem eller les mer i våre informasjonsrapporter med regnskap.