Debattmøter

Bilde: Rose Korol PWYP- Norge

Noe som karakterisere vår debatt møter er at vi deler spesialisert kunnskap om finansiell åpenhet og diskuterer  i direkte kontakt med myndigheter, beslutningstakere og sivilsamfunn fra Norge og sivilsamfunn fra Sør.

Til i dag har PWYP Norge arrangert 18 totalt.

Alle våre debattmøter:

Hva er problemet?

Hvilke tiltak foreslår vi?

Klikk her for å gå tilbake til Arrangementer

Klikk her for å gå tilbake til Kunnskapsportalen