Slik er jobbsøkerprosessen i PWYP Norge

Ønsker du å arbeide i PWYP Norge? Her er informasjon om våre rutiner for søkeprosess og ansettelse.

Dersom vi har ledige stillinger finner du dem i menyen til høyre.

Har du spørsmål om søknadsprosess?

 • Alle våre ledige stillinger vil bli annonsert på www.pwyp.no/jobb
 • PWYP Norge mottar i snitt opp mot ca. 80 søknader pr. stillingsutlysning, og det er derfor viktig at du følger riktig prosess for å søke. Riktig prosess for å søke vil være oppgitt i stillingsutlysningen.
 • Vi ønsker kun søknader per epost, ikke på papir.
 • Fordi vi er et svært lite sekretariat har vi ikke kapasitet til å ta imot telefoner om stillingen. Vi ber derfor aktuelle søkere som oppfyller krav til kvalifikasjoner om å søke uten å ringe på forhånd.
 • PWYP Norge mottar ikke åpne søknader. Du må søke spesifikt på den stillingen du ønsker å bli vurdert for.
 • Når du har sendt inn søknaden din vil du motta en generell bekreftelse på at søknaden din er mottatt. I den generelle bekreftelsen vil bli gitt en indikasjon i hvilken tidsperiode søkere kan forvente å bli innkalt til intervju.
 • Søknadsfristen utløper ved midnatt på den dagen fristen er satt. Deretter vil vi fjerne utlysningen fra våre nettsider. Hvis du tror at du vil trenge å se på teksten senere bør du ta vare på den.

Har du spørsmål om intervjuprosess?

 • Dersom du blir invitert til intervju vil du normalt møte generalsekretær. Du kan i tillegg møte andre fagpersoner.
 • Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to intervjurunder, men vi håper at vi kun trenger å gjennomføre én runde.
 • Dersom du har tilholdssted i et annet land under intervjuperioden kan det være aktuelt med intervju på Skype, men vi vil normalt foretrekke å møte søkere på vanlig måte.

Har du spørsmål om utvelgelse?

 • Når intervjuene er gjennomført kandidatene bli vurdert etter på hvilken måte vi tror at de kan fylle behov i stillingen. Vurderingen og utvelgelsen av kandidater kan også bli sett i forhold til andre stillinger/arbeidsområder.
 • Etter utvelgelsen vil vi ringe til referansepersoner for de aktuelle kandidatene. Vi kan også gjøre en sjekk av at kvalifikasjonene som oppgis i søknaden er riktige.
 • Den aktuelle kandidaten vil deretter bli kontaktet og motta et tilbudsbrev med opplysninger om stillingens varighet, lønn og lignende. Vi vil som regel be om skriftlig svar innen en uke.
 • Når ansettelsesprosessen er fullført vil vi sende ut en epost med informasjon om ansettelsen til alle som har søkt på stillingen.