Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Report by Norwegian MFA as part of the Dialogue project

Summary: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling. Samlingen inneholder forslag fra prosjektets samarbeidspartnere, og PWYP Norge har bidratt med artikkelen “Utvinningsindustrien og de sju sekretessemekanismene – Hvorfor vi trenger en land-for-land rapportering” (s.12-26).
(Norwegian only)

Written by: 
Various contributors
Publication date: 
January 2012