"Follow the money" - Journaliststipend

*PWYP Norge deler ut 50 000 kroner til en journalist som ønsker å skrive om utvinningsindustri, skatteparadiser og kapitalflukt.* image Publish What You Pay Norge ønsker å støtte journalistikk som synligjør sammenhengen mellom kapitalflukt og utvikling. Vi deler ut 50 000 kroner til en journalist/fotograf som ønsker å arbeide med kapitalflukt innen utvinningsindustrien. Stipendet har som mål å utvikle journalistisk faglig kunnskap og kompetanse på feltet, og fostre samarbeid mellom journalister i Norge og i ressursrike land i Sør. *Krav til søknad:* 1. Journalisten må utvikle en sak som inkluderer utvinningsindustri og kapitalflukt. Med ”utvinningsindustri” menes kommersiell utvinning av olje, gass og mineraler. 2. Søker må vise til en klar målsetning med prosjektet, og opplyse om sted for feltarbeid. 3. Søker må vedlegge budsjett for gjennomføringen. Minst 10% av budsjettet skal gå til en journalist i Sør som journalist i Norge samarbeider med. Søknaden må oppgi hva en partner i Sør kan bidra med. 4. Søker må kunne dokumentere interesse fra en redaksjon. 5. I etterkant vil det bli avholdt et mini-seminar av PWYP Norge hvor søker forteller om saken og hvordan den ble løst. *Krav til etterarbeid:* 1. I den grad det journalistiske produktet bygger på underliggende tallmateriale, så kan denne bakgrunnsinformasjonen bli publisert på våre nettsider www.pwyp.no for å sikre fakta og transparens. Det kan blir aktuelt å utgi undersøkelsen som en rapport fra PWYP Norge. 2. Søker skal innen én måned etter avsluttet prosjekt skrive 1 A-4 siders rapport. 3. Det journalistiske produktet skal skrives som en nettsak for PYWP Norge i etterkant av oppslag i norsk media. 4. PWYP Norge forbeholder seg retten til å kunne oversette denne nettsaken til engelsk. *Vurdering:* • Stipendet tildeles på grunnlag av helhetlig vurdering av søknaden og prosjektenes faglige kvalitet og relevans. • Stipendet ønskes fortrinnsvis å gis til kun et godt journalistisk prosjekt, men stipendet kan også gis til flere prosjekter dersom nødvendig. Spørsmål om stipendet og søknad sendes til: maria.lavik@pwyp.no WEB: www.pwyp.no FACEBOOK: PWYPNorway TWITTER :PWYPNorway