SV og Høyre enige om åpenhet

image

Det er ikke ofte SV og Høyre er enige i debatt, men Peter S. Gitmark fra Høyre og Snorre Valen fra SV viste ganske stor enighet om at man bør kreve større finansiell åpenhet fra flernasjonale selskaper da de debatterte på Litteraturhuset onsdag 20. mars.

Det frie markedet må ha åpenhet og det frie markedet må ha fri konkurranse. Det er altfor ofte de useriøse aktørene som vinner i dag, sa stortingspolitiker Peter S. Gitmark fra Høyre under PWYP Norges, Redd Barnas og KLPs "debattmøte om korrupsjon og kapitalflukt":http://www.pwyp.no/nb/debattmoete-taushet-er-gull på Litteraturhuset 20. mars. Høyrepolitikeren åpnet opp muligheten for å gå lenger enn EU når det gjelder land-for-land-rapportering og innføre "utvidet land-for-land-rapportering".  

Det er gode grunner til at Norge skal være en pådriver internasjonalt. Hvis EUs regelverk ikke er godt nok bør vi være i forkant, konstaterte Gitmark. Snorre Valen, stortingspolitiker for SV, mente at utvidet land-for-land-rapportering er en meget god ide. - Vi ser hvordan Skatt for utvikling-programmet har hjulpet utviklingsland til å få inn ekstra skatteinntekter, og utvidet land-for-land-rapportering vil kunne gi enda større inntekter, og dermed bidra til institusjonsbygging, sa Valen. Valen understreket også behovet for et internasjonalt rammeverk for finansiell åpenhet.

Vi ønsker å fronte en åpenhetskonvensjon for felles internasjonale spilleregler, sa SV-politikeren. Høyres Peter S. Gitmark ønsket ikke på det nåværende tidspunkt å gi debattleder Angnar Kaarbø direkte svar på om Høyre kommer til å gå lenger enn EU når det gjelder land-for-land-rapportering, dersom de får muligheten.

Men vi må være tydelige på at vi ønsker et tøft reglement, sa han. Snorre Valen gikk enda lenger: - Jeg svarer bare ja, vi skal gå lenger, konstaterte han.

Det er kanskje snakk om noen dagsverk går med til rapporteringen, men vi ønsker land-for-land-rapportering og vi ønsker åpenhet knyttet til denne typen tall, sa Peter S. Gitmark.