– Selskapene vil fortsette som før

Den franske økonomen Gabriel Zucman tror ikke OECDs nye skatteforslag vil stoppe den omfattende skatteplanleggingen i multinasjonale selskaper. Nå skal han granske overføringer til skatteparadis.

I september la OECD fram de syv første tiltakene i sitt BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting). Retningslinjene skal bekjempe de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundament og overskuddsflytting. Bakgrunnen for prosjektet er at nasjonale skatteregler ikke har klart å henge med i utviklingen av globale selskapsstrukturer, flytende kapital og en digital økonomi. BEPS er støttet av 44 land, og i desember skal OECD legge frem en helhetlig handlingsplan. Tiltakene skal deretter innføres i alle landene.

Les: ”OECD vil hindre skatteflukt”

Vil ikke hjelpe mot skattetriksing

Gabriel Zucman deltok denne uken på et internt seminar hos Skatteetaten. Han er til daglig foreleser ved London School of Economics. Han har ikke tro på at forslagene fra OECD kommer til å gjøre en stor forbedring.

– Endringene blir en flikking på det nåværende skattesystemet hvor inntekter skal skattlegges i det landet de tjenes, sier Zucman til Dagens Næringsliv. 

Ikke lett å løse

Professor ved Norges Handelshøyskole, Guttorm Schjelderup, tror heller ikke at problemet med internprising og flytting av overskudd til lavskattland blir løst ved hjelp av de nye reglene til OECD.

– Det er ingen ”quick fix”. Dagens skattesystemer er laget for en annen tid, og vi vil leve med denne problemstillingen lenge, sier Schjelderup til DN.

Schjelderup satt i Scheel-utvalget som overleverte en skatteutredning til Regjering i desember. Utvalgets hovedoppgave var å se på selskapsskatten, og om den følger den internasjonale utviklingen. Scheel-utvalget foreslo å sette ned den norske selskapsskatten fra 27 til 20 prosent.

Les: ”Ny skatterapport lagt fram”

Forskningsprosjekt i Norge og Sverige

Gabriel Zucman skal nå lede et forskningsprosjekt som skal granske alle transaksjoner ut av og inn til skatteparadiser. Prosjektet skal igangsettes i Norge og Sverige, og de ønsker å få svar på hvem som bruker skatteparadiser og hvorfor.

– Dette er banebrytende, og har aldri tidligere vært gjort noe sted i verden, sier han til DN.