2018: På stedet hvil

En viktig satsning i 2018 har vært et gravejournalistisk prosjekt med et lite, spesialisert team av internasjonale gravejournalister. Hensikten med prosjektet er å undersøke og avdekke bruk av skatteparadiser i konsernstrukturene hos noen av de største olje og gruveselskapene og tech-selskapene i verden . Prosjektet løper over perioden 2018-2020 og vil resultere i en database med tilhørende rapport.

Et annet viktig satsingsområde i 2018 har vært det daglige arbeidet med å videreføre det langsiktige og daglige fokuset og trykket på kunnskapsproduksjon, formidling og påvirkningsarbeid for å fremme etableringen av nasjonale og internasjonale standarder knyttet til åpenhet i utvinningsindustrien . Det langsiktige perspektivet, kontinuiteten og daglig oppfølging har vært vesentlige elementer i oppnåelse av PWYP Norges mål - økt finansiell åpenhet i Norge, som på sikt, bidrar til bærekraftige utviklingseffekter i fattige land.

Gjennom målrettet og strategisk arbeid over tid har vi lykkes i å engasjere innflytelsesrike personer i våre målgrupper, noe som førte til at forslag om å endre forskriften om land- for-land-rapportering ble fremmet på Stortinget for fjerde gang (2014, 2015, 2017, 2018) i slutten av 2018.

Kunnskapsproduksjon og formidling

I 2018 har PWYP Norge produsert en briefing som analyserer Equinor’s (tidligere Statoils) sin fjerde land-for-land rapport “Svakhetene i forskriften er tydelige ...men lovgiver sover”.

I løpet av 2018 har vi også levert 3 høringsinnspill, har hatt 7 møter med næringslivsledere og politikere, skrevet 3 analytiske saker og sendt 10 norske nyhetsbrev . Faglig kunnskap presentert i høringsinnspillene ble brukt i møter med næringslivsledere og politikere, analytiske saker ble produsert i forbindelse med store politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt med hensikt til å øke kunnskap, øke kvalitet av debatt og engasjement rundt tema finansiell åpenhet.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap - årsrapporten 2018