Dodd-Frank

Her skriver president Barack Obama under Dodd-Frank-loven i 2010. Foto: Det Hvite Hus

USA gikk i 2010 foran ved å innføre en bestemmelse om åpenhet(link is external) omkring skattebetalinger for børsnoterte selskaper. Alle slike selskaper som driver gruve- olje- eller gassutvinning er forpliktet til å oppgi betalinger til utenlandske myndigheter. Dette var en del av den såkalte ”Dodd-Frank”-loven, som kom på plass i kjølvannet av finanskrisen. Det amerikanske Finanstilsynet (SEC) var ansvarlig for å skrive den endelige forskriften.

SEC laget en relativt streng forskrift(link is external) med ingen muligheter for unntak. Forskriften krevde at utvinningsselskaper offentligjør alle utbetalinger til både amerikanske og utenlandske myndigheter i en årlig rapport. En slik forskrift ville omfatte over 1100 selskaper som er børsnotert i USA, blant annet Chevron, Exxon Mobil og Shell. Reglene gjaldt også for underselskaper som er plassert over hele verden. Disse opplysningene skulle offentligjøres årlig, og være gratis tilgjengelig for alle med internettnett-tilgang.

I mai 2012 anklaget Oxfam America(link is external), en global organisasjon som arbeider for å redusere fattigdom og urettferdighet, SEC for urettmessig forsinkelse av den endelige Dodd-Frank-loven. Etter at Oxfam America saksøkte SEC for ubegrunnet forsinkelse, ble Seksjon 1504 av Dodd-Frank-loven innført i USA i august 2012.

I 2013 fortsatte sivilsamfunnet å kjempe for en sterk lov, og fikk støtte fra pengesterke investorer. 44 investorer skrev brev til SEC i august 2013,(link is external) der de støttet forslaget. - Vi er avhengige av offentlighetskrav som synliggjør potensiell risiko, og som opprettholder rettferdige, ordna og effektive markeder, skrev investorene i brevet.(link is external)

I april 2014 sto PWYP Norge i spissen for et brev som ble sendt til det amerikanske Finanstilsynet (SEC). Over 500 organisasjoner fra 40 land har skrevet under. Hensikten var å få SEC til å gjeninnføre åpenhetsbestemmelsene i Dodd-Frank lovgivningen.

Men 14. februar signerte president Trump resolusjonen(link is external) som opphever regelen i Dodd-Frank Act. Republikanske lovgivere brukte den sjeldne Congressional Review Act (CRA) for å fjerne åpenhetsregelen, seksjon 1504.

Les mer om hvordankongressen fjernet åpenhetsloven: Den amerikanske kongressen drepte åpenhetsloven Dodd-Frank. Stemte for korrupsjon og bestikkelser.(link is external)

SE VÅRE MEST SETTE FILMER:

Interview with Nicholas Shaxson - The House of Literature, Oslo

Jason Sharman: Untraceable shell companies and financial secrecy

Stephen Baker: Some practical experiences in an offshore jurisdiction

Lee A. Sheppard: Corporate tax planning and avoidance‬‬‬‬‬

Klikk her for flere videoer(link is external)

LES VÅRE RAPPORTER OG BRIEFINGER:

                                      Klikk her for å lese mer publikasjoner(link is external)

Klikk her for å gå tilbake til Hva er problemet