Klikk her for å lese:

Hvilken tiltak      foreslår vi?

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge

               International experts discuss financial secrecy at our 2012 Conference.          Transfer pricing in the US and the EU between 2000 and 2010.</body></html>

Hvem er PWYP Norges tilsluttede organisasjoner?

PWYP Norge har fram til nå produsert:

Filmer

  • 150 - Antall YouTube-videoer i kanalen
  • 73845 - Antall YouTube-videoavspillinger

Hva har skjedd i Norge?

​​Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. I 2007 har Norge blitt godkjent som fullt medlem av EITI og har forpliktet seg til å overholde den internasjonale åpenhetsstandarden.

Det er ”to innganger” her, (1) ”hva er problemet” og (2) ”Hvilke tiltak kan bidra til å hindre hvilke problemer”. Ofte får vi spørsmål om hvilken ”tiltaksliste” vi anbefaler. Men dette kommer an på hvilket problem du ønsker å løse. Mange tiltak som i dag enten er i prosess eller allerede eksisterer er det vanskelig å få presis informasjon fra og det er fremdeles mulig å omgå flere regler som er på plass. PWYP Norge har dokumentert hvordan multinasjonale selskaper etablerer ugjennomtrengelige konsernstrukturer og etablerer selskapsstrukturer med bruk av skatteparadiser.

Illustrasjon: Roar Hagen - PWYP Norge
 
  Er det noe du savner?

Pages

Subscribe to Publish What You Pay Norway RSS