Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Image
*Report by Norwegian MFA as part of the* "*Dialogue project*":http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/dialog_forside.html?id=632976 *Summary:* Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling. Samlingen inneholder forslag fra prosjektets samarbeidspartnere, og PWYP Norge har bidratt med artikkelen "Utvinningsindustrien og de sju sekretessemekanismene - Hvorfor vi trenger en land-for-land rapportering" (s.12-26). _(Norwegian only)_