Search

Search results

 1. SV propose extended country-by-country reporting

  ... reporting in Norway.  Read: ”Så nær er vi en utvidet land-for-land rapportering” The new law on country-by-country reporting ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

 2. Velg åpenhet

  ... vil straks legge fram sitt forslag til åpenhetsloven om ”utvidet land for land rapportering”. Regjeringen må da ta stilling til om offentligheten skal få ... høring om åpenhetsloven utvidet land-for-land rapportering er avsluttet. Lovforslaget kan legges fram når ...

  mona - 4 Sep 2017 - 12:06

 3. Hva mener PWYP Norge?

  ... om meningsfulle krav. Hva mener PWYP Norge om land-for-land rapportering? Det er prisverdig at Finansdepartementets arbeidsutvalg ... PWYP Norge OECDs BEPS-forslag med PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering (ULLR). En utvidet land-for-land ...

  sunniva - 27 Jan 2017 - 11:35

 4. Innspill

  Consultative input concerning Deloitte's evaluation report of country-by-country reporting regulations ...

  admin - 17 Mar 2017 - 18:08

 5. An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

  ... også  en rapporteringsmal for nøkkelinformasjonen i utvidet land-for-land rapportering (ULLR). Det presenterer et ekspempel som viser et ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:25

 6. Finansdepartementet må sørge for at reglene følges

  ... skal sørge for at reglene i forskriften om land-for-land rapportering følges. Foto: Eline Helledal ... skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet og utvidet land-for-land rapportering. Innsynsrett og ytringsfrihet er under press ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

 7. Nyheter om ULLR

  ... kan motvirke det underliggende problemet. Saken om utvidet-land-for-land-rapportering har vært oppe til votering i Stortinget fire ...

  joaquin - 29 Jun 2017 - 10:57

 8. Vil vente med å styrke land-for-land forskriften

  ... gått to regnskapsår med å evaluere dagens forskrift om land-for-land rapportering. Foto: Foto Rune Kongsro Truls ... revideringer. Derfor har PWYP Norge lagt fram lovforslaget utvidet land-for-land rapportering som vil gjøre disse prosessene enklere. ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

 9. Attac: Land-for-land-rapportering i fare med borgerlig flertall

  ... ny undersøkelse av Attac Norge sier Høyre og FrP nei til land-for-land rapportering. Sentrale Høyre-politikere har imidlertid tidligere ... at det etterspør LLR for alle sektorer. Åpenhetsloven om utvidet LLR, som er planlagt å tre kraft 1.1.2014, gjelder i første omgang ...

  ingerid - 20 Dec 2017 - 12:34

 10. Til Finanskomiteen: Stem for forslaget som får åpenhetsloven til å virke!

  ... i dag. Finansdepartementet har lagt fram forskriften om land-for-land rapportering. Denne forskriften skal vedtas samtidig med ... kostnader for selskapene. Les også: ”Så nær er vi utvidet land-for-land rapportering” Leder av Finanskomiteen, Hans Olav ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

Pages