Search

Search results

 1. Statoil truer med utflagging fra Norge på grunn av nye skatteregler

  ... beste  Det mest renhårige ville være å innføre " utvidet land-for-land rapportering ", få problemstillingen på bordet overfor ...

  mona - 21 Dec 2017 - 14:45

 2. Knask eller knep?

  ... i resultatet av en slik undersøkelse, og har lobbet imot land-for-land-reglene. Illustrasjon: PWYP Noge Høring av ... har jobbet med saken i over 10 år, her kan du lese mer om utvidet land-for-land rapportering, hvorfor den kan synliggjøre uønsket ...

  mona - 22 Nov 2017 - 10:23

 3. Kronikk: Siv Jensens unndragelser

  ... av skatteparadiser, har SV foreslått å innføre såkalt utvidet land-for-land-rapportering. Det vil synliggjøre uønsket skattetilpasning, ved at bedrifters ...

  Anonymous - 22 Feb 2019 - 14:22

 4. Hva gjorde kontroll - og konstitusjonskomiteen med LLR-saken?

  ... om Regjeringens manglende oppfølgning av åpenhetsloven utvidet land-for-land rapportering.   Bakgrunnen var at et samlet ...

  monika - 13 Oct 2016 - 11:37

 5. Kronikk: Vil Høyre og Frp hindre skatteflukt?

  ... Vi er ikke langt unna målstreken for å få på plass en utvidet land-for-land rapportering. Illustrasjon: Roar Hagen ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

 6. Vanskelig å finne ut hvor pengene blir av

  ... som kan tas i bruk nå. Derfor ønsker vi å innføre utvidet land-for-land rapportering. Hvis Høyre og Frp ønsker å hindre hemmelighold ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:26

 7. Apple ville selv bestemme hva som er rettferdig skattesats

  ... på troverdig og betimelig informasjon. Tiltaket heter utvidet land-for-land rapportering . Det er kun 3 kritiske hull som må tettes ...

  monika - 9 Sep 2016 - 13:15

 8. Etterforsker gassindustrien i Mosambik

  ... til gode. Hun er interessert i den norske prosessen for " utvidet land-for-land rapportering ". - Kampen for finansiell åpenhet er noe av det ...

  Anonymous - 12 Dec 2018 - 14:25

 9. 2017: Skatteparadisparagrafen er innelåst

  ... PWYP Norge fulgte prosessen med å få på plass en utvidet land-for- land rapportering tett. I 2017 har PWYP Norge vært en ... har PWYP Norge produsert en briefing om Statoil sin t redje land-for-land rapport og gitt ut flere rapporter. Alle rapportene og ...

  monika - 21 Oct 2018 - 13:48

 10. Finansdepartementet vil holde OECDs BEPS- rapporter hemmelige. NHO nekter å være et godt eksempel.

  ... og OECDs BEPS-forslag, såkalt ”land for land rapportering til skattemyndighetene” i Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ... Dersom EU-kommisjonens forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteinformasjonsformål (OECDs BEPS-forslag) ... PWYP Norge OECDs BEPS-forslag med PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering (ULLR). En utvidet land-for-land ...

  monika - 6 Jul 2016 - 09:52

Pages