Search

Search results

 1. Kronikk: Vil Høyre og Frp hindre skatteflukt?

  ... Vi er ikke langt unna målstreken for å få på plass en utvidet land-for-land rapportering. Illustrasjon: Roar Hagen ...

  christine - 4 Sep 2017 - 13:34

 2. Vanskelig å finne ut hvor pengene blir av

  ... som kan tas i bruk nå. Derfor ønsker vi å innføre utvidet land-for-land rapportering. Hvis Høyre og Frp ønsker å hindre hemmelighold ...

  christine - 28 Aug 2014 - 14:42

 3. Etterforsker gassindustrien i Mosambik

  ... til gode. Hun er interessert i den norske prosessen for " utvidet land-for-land rapportering ". - Kampen for finansiell åpenhet er noe av det ...

  maria - 20 Dec 2017 - 11:43

 4. Finansdepartementet vil holde OECDs BEPS- rapporter hemmelige. NHO nekter å være et godt eksempel.

  ... og OECDs BEPS-forslag, såkalt ”land for land rapportering til skattemyndighetene” i Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ... Dersom EU-kommisjonens forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteinformasjonsformål (OECDs BEPS-forslag) ... PWYP Norge OECDs BEPS-forslag med PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering (ULLR). En utvidet land-for-land ...

  monika - 6 Jul 2016 - 09:52

 5. Skal vi "legge ned" EITI i Norge?

  ... Hva er det EITI ikke viser? Hva er forskjellen fra utvidet land-for-land rapportering? EITI skiller seg fra PWYP Norge sitt ...

  christine - 4 Sep 2017 - 14:21

 6. Se siste nyheter fra PWYP Norge

  What I learned from the Panama Papers investigation - It was a mild Sun...

  admin - 14 Sep 2017 - 07:47

 7. Seminar om skatteunngåelsesindustrien

  ... er altså satt i gang. I januar i år trådte loven om land-for-land rapportering i kraft, som er et viktig steg i riktig retning. Vi er samtidig veldig nære en enda bedre lov, nemlig utvidet land-for-land rapportering. 15 av 18 elementer er allerede på plass. ...

  christine - 17 Nov 2014 - 09:55

 8. Åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen: Finansdepartementet har ikke fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak.

  ... fra Finansdepartementet om endringer i forskrift om land-for-land-rapportering , publisert 30.09.16. som hadde høringsfrist ... å hindre uønsket skattetilpasning? PWYP Norges krav om utvidet land-for-land rapportering (ULLR) krever følgende: 1. Reviderte ...

  monika - 27 Mar 2017 - 12:45

 9. Finansdepartementet fornøyd med egen innsats. Hva mener kontroll-og konstitusjonskomiteen?

  ... sin versjon av hvordan de har fulgt opp saken om utvidet-land-for-land-rapportering. Anmodningsvedtaket fra Stortinget Et ...

  mona - 15 Sep 2017 - 12:50

 10. Forskjellige problemer - forskjellige tiltak 2

  ... Hva er mekanismen vi foreslår? Innføring av utvidet opplysningsplikt, ULLR, er det beste instrumentet både for investorer ... eller mekanismer som motvirker effektene. Utvidet land-for-land rapportering og innføring av åpenhetsgaranti/ ...

  monika - 22 Aug 2017 - 10:03

Pages