Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap fremmet av SV. Forslaget behandles 30. september.
Det var en gang en Regjering som ikke ville ha åpenhet..

Publish What You Pay Norge (PWYP Norge), Fellesrådet for Afrika, SAIH og Attac Norge inviterte til frokostseminar i Trondheim 8. november. Hensikten med seminaret var å belyse utfordringene ved mangel på økonomisk åpenhet; i store internasjonale selskaper, i nasjoners økonomi og ned på kommunenivå i Norge. Vi presenterer også PWYPs nye rapport "Piping Profits after Panama Papers - Probing the shadows".
Gravejournalisters korrupsjonsavsløringer felte til slutt Sør-Afrikas president
Hver gang ordet skatteflukt eller kapitalflukt kommer opp, blir alle matte i blikket. Deretter blir man fort enige om at dette er man imot, og så reiser man hjem, spiser middag, drikker kaffe og diskuterer neste tema.
Formålet med møtet er å ha en løpende dialog med frivillige organisasjoner