41 av 105 selskaper viser null land-for-land-informasjon

image

I sin nyeste rapport tar Transparency International (TI) for seg åpenheten i noen verdens største multinasjonale selskaper. Rapporten viser manglende åpenhet og at selskapenes land-for-land-rapportering i stor grad er fraværende.

Av de 105 selskapene som er gransket oppfyller 41 av disse 0 prosent av TIs kriterier for land-for-land-rapportering, viser rapporten "_Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies_".

Gjennomsnittet blant selskapene er 4 prosent, mens Statoil gjør det i særklasse best blant selskapene i undersøkelsen. Likevel oppnår Statoil bare 50 prosent. Nest beste selskap er Tesco, som oppfyller 26 prosent av kriteriene. Rapporten tar også for seg hvor åpne selskapene er i sin rapportering på et mer generelt grunnlag.

Flere av verstingene på listen er selskaper som er på plass i Norge, sier generalsekretær i TI Norge, Guro Slettemark. Blant verstingene vi kjenner godt til også i Norge er selskaper som Apple, Google, Toyota og Honda.