Assessing and managing environmental and social aspects of petroleum activities

Miljøverndepartementet inviterer til "Olje for utvikling-seminar" om miljø og samfunnsmessige aspekter av petroleumsaktiviteter den 25. - 26. november

Seminaret arrangeres i Oslo 25. -26. november. h4. Faglig fundament for Olje for utvikling Målsetningen for seminaret er å komme fram til et felles faglig fundament for rådgivning og kompetanseutvikling innen miljø- og samfunnsmessige forhold i Olje for Utvikling-programmet. Det vil bli lagt fram et utkast til retningslinjer for dette arbeidet, og utkastet skal videreutvikles på seminaret. Seminaret er en oppfølging av seminaret om SEA (Strategic Environmental Assessment) som ble arrangert i Oslo i april i fjor.

Seminarprogrammet vil inneholde bidrag fra blant andre: NCEA/MER-kommisjonen (Netherlands Commission for Environmental Assessment), Verdensbanken, Tullow Oil Uganda, Internasjonale konsulenter, NGOer, Norsk petroleums- og miljøforvaltning. Detaljert program vil bli sendt ut fra miljødepartementet så snart det faller på plass. Seminaret vil finne sted i "Regjeringskvartalet, R5, Auditorium/D-2511":http://kart.gulesider.no/m/Ih3Z8> (klikk for å se kart). Vi oppfordrer deg til å videreformidle invitasjonen til relevante personer innad i din organisasjon.

Seminaret er gratis. Begrenset deltakelse. Påmelding innen onsdag 17. november: Send epost til abs@md.dep.no. Ved spørsmål kontakt Terje Lind, tlf 22 24 59 22/916 03 187, terje.lind@md.dep.no eller Andreas B. Schei, 22 24 59 71, abs@md.dep.no