Avdekket: utvinningsselskapenes systematiske bruk av skatteparadis

image

Ti av verdens mektigste olje-, gass- og minaralselskaper eier 6038 underselskaper, og over en tredjedel av disse er lokalisert i skatteparadiser, viser vår nye rapport, «Piping Profits».Skatteparadiser tilbyr hemmelighold om aktiviteter, eierforhold og transaksjoner og muliggjør labyrintiske strukturer. Nasjonalstatene har ingen effektive verktøy som kan gi innsyn i transaksjoner som gjelder handelen med ikke-fornybare ressurser.

Ved å undersøke selskapenes årsrapporter og informasjon elskapene har sendt inn til børser, har PWYP Norge identifisert alle selskapenes underselskaper.

Rapporten viser at: • 2083 (34,5 %) av de 6038 underselskapene til ti av verdens mektigste utvinningsselskaper er lokalisert i skatteparadiser.

• Av norskeide underselskaper på listen, viser det tilsvarende tallet at 20 prosent er plassert i skatteparadiser.

• Av Statoils 35 underselskaper er fire plassert i skatteparadiser. InterOils norske avgreininger er likevel minst gjennomsiktig; nær halvparten av deres 15 underselskaper er plassert i skatteparadiser.

• Det klart mest brukte skatteparadiset er staten Delaware i USA, hvor 915 (15,2 %) av selskapene er lokalisert.

• Chevron er det minst gjennomsiktige selskapet i undersøkelsen; 62 prosent av Chevrons 77 underselskaper er lokalisert i skatteparadiser. Nummer to på listen er ConocoPhillips; 57 prosent av selskapets 536 underselskaper befinner seg i skatteparadiser.

• Chevron, Conoco og Exxon er de tre nord-amerikanske utvinningsselskapene undersøkt i denne rapporten. 493 av deres samlede 783 underselskaper er plassert i skatteparadiser, noe som utgjør 56,1 prosent.

Funnene i rapporten er alvorlige.

Inntektene fra handel med ikke-fornybare ressurser er kanskje det eneste som kan gi inntekter av en slik størrelsesorden som fattige land trenger for å gjøre investeringer som kan gi muligheter muligheter for hundrevis av millioner av mennesker til å finne veier ut av fattigdom. PWYP Norge mener at alle selskaper i sine årsrapporter bør oppgi regnskapsinformasjon per land og per prosjekt.

Dette omfatter blant annet inntekterfør skatt, kostnader, fortjeneste og skatt, salg og kjøp innenfor og utenfor selskapsgruppen, samt mengden av naturressurser de har brukt, avskrevet og ervervet, for alle land de opererer i. PWYP Norge har lagt fram et forslag til en "utvidet land for land rapportering for utvinningsindustrien":extended-country-country-reporting-standard-policy-proposal-eu som kan hindre skadevirkningene av skatteparadiser.

– Utvinningsindustriens systematiske bruk av skatteparadiser, taushet og tilsløringsretorikk bør ikke beskyttes og belønnes slik det gjøres i dag, sier Mona Thowsen, nasjonal koordinator for PWYP Norge.

– Det er et globalt krav om at nasjonale myndigheter må få på plass et sterkt og meningsfullt internasjonalt regelverk som kan hindre skatteparadiser i å legge til rette for korrupsjon og kapitalflukt, sier Thowsen.

* "Last ned Piping Proftis":