Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

* Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.

 

Les den korte 4-siders briefingen av rapporten.

Skrevet av: 
Frian Aarsnes
Publisert: 
December 2011