Bred dekning av Financial secrecy-konferansen

En rekke saker har blitt publisert på nett, papir, tv og radio om og fra konferansen _Financial secrecy, society and vested interests_ i Bergen. I løpet av en tre-dagers konferanse kunne vi telle nærmere hundre ulike oppslag i media.* Finansielt hemmelighold skaper en enorm informasjons- og maktassymmetri i tilgang til informasjonen i samfunnet. PWYP Norge og NHH har med konferansen "_Financial secrecy, society and vested interests_":http://www.pwyp.no/conference fått internasjonale eksperter i ulike fagdisipliner til å belyse hvilken skadelig effekt finansielt hemmelighold i Nord har for land i Sør, hvilke aktører som er sentrale tilretteleggerne for finansielt hemmelighold og hvem som har interesser og tjener på finansielt hemmelighold. Over 160 deltakere fra 17 land har deltatt i 3 hele dager på konferansen. Interessen fra media har overgått all forventning. Mediedekningen viser at allmennheten har et stort og udekket behov for nettopp denne typen informasjon. PWYP Norge er glad for å bidra som et lite, men viktig korrektiv i forhold til store krefter "der ute" som ikke ønsker den åpenheten PWYP Norge arbeider for. Vi håper at både norsk og internasjonal presse i fremtiden i enda større grad vil granske hvordan enorme skjulte pengestrømmer hver eneste dag forsvinner bort fra fellesskapet og inn i sekretessejurisdiksjoner (skatteparadiser). "Papandreou til Bergen for å snakke om finanskrisen":http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8400671 "- Ikke lett å bli kvitt korrupsjon":http://www.bt.no/nyheter/okonomi/--Ikke-lett-a-bli-kvitt-korrupsjon-2801715.html "Ei krise for demokratiet":http://paraplyen.imaker.no/paraplyen/arkiv/2012/november/ei-krise-f/