Høringsuttalelser og brev

Høringsinnspill om "land-for-land rapportering for skatteformål" (OECDs BEPS-initiativ)

Norsk bokmål

Siv Jensen. Foto Fremskrittpartiet_ 2015 Alexander Helberg, © IC Hendel_CC BY-ND 2.0

 

PWYP Norge har skrevet et høringsinnspill i forbindelse med Finansdepartementets forslag om land-for-land-rapportering for skatteformål.

Region: 
0

Innspill til OECD om skattepolitikk

Norsk bokmål

OECD møte. Foto: Jean-Pierre Pouteau/OECD

OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.

Region: 
0

Forslag om å lukke aksjonærregister i utakt med resten av verda

Norsk bokmål

Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro
Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro

Finansdepartementet foreslår å lukka aksjonærregisteret for innsyn. PWYP Norge skriv i sitt høyringssvar at dette er stikk i strid med openheitsinitiativa i EU og resten av verda.  

Region: 
0

Vil sjarmera politikarane til å vedta lov mot skatteflukt

Norsk bokmål

image

Changemaker fekk ein klem frå Sigbjørn Johnsen og eit vink frå Jens Stoltenberg då dei nye reglane for skatterapportering vart lagt fram for Stortinget. Eit samla norsk sivilsamfunn kjempar no for at Stortinget må vedta ei effektiv Openheitslov som hjelper fattige land, ikkje rike oljeselskap.

Region: 
0

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Skrevet av: 
Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen
ISBN: 
978-82-93212-06-5
Publisert: 
April 2013

Sider

Subscribe to RSS - Høringsuttalelser og brev