Høringsuttalelser og brev

PWYP Norges høringsinnspill i 2012 forbindelse med land for land rappportering i Norge

Norsk bokmål

image

PWYP Norge mener at rapporteringen, slik den foreligger i lovs form i USA, som lovforslag i EU og høringsutkast fra Finansdepartementet, ikke gir innsyn i den informasjonen som trengs for å sette betalingene fra selskapene til myndighetene i en meningsfull kontekst, og dermed ikke går langt nok til å gi investorer og andre interessenter den innsikt de trenger for å ivareta egeninteressen knyttet til om den kapital og de ressurser de har stilt til disposisjon forvaltes på en god måte.

Region: 
0

Høring om land for land rapportering fra Finansdepartementet

Norsk bokmål

Bilde: Ard van der Leeuw (CC BY-NC 2.0 Flicker)

Forslaget inneholder nye regler for årsregnskap, konsolidering av regnskap, samt ”relaterte rapporter” for visse foretak, herunder såkalt land-for-land rapportering.

Region: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Høringsuttalelser og brev