Korrupsjon

Open budget survey 2010 reveals possibilities for corrupt spending

Norsk bokmål

40 countries are able to hide corrupt spending from the public

 Forty of the 94 countries in which access to government budget information was carefully evaluated by the "International Budget Partnership’s (IBP)" "_Open Budget Survey 2010_" were found to provide such minimal information to the public that the country’s governments are able to hide unpopular, wasteful, and corrupt spending.

Region: 
Kategori: 
0

Dialogprosjekt om kapital og utvikling

Norsk bokmål

UD ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom kapital og utvikling.

Vi ønsker debatt, øke kunnskapen og felles forståelse for internasjonale kapitalstrømmer ut og inn av utviklingsland og hvordan disse innvirker på fattigdomsbekjempelse,_ sa statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, da hun lanserte Dialogprosjektet på Utviklingshuset den 19. oktober.

Kategori: 
0

Striking Oil: Blessing or Curse?

Sammendrag: Første runde av PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ble avsluttet i desember 2009. I samarbeid med INTRAC, har PWYP Norge fått utviklet en rapport i Praxis Note-serien som søker å fange opp læringen fra programmets første runde; en praktisk erfaring med kapasitetsutvikling blant sivilsamfunnsorganisasjoner fra syv afrikanske land for å fremme økt åpenhet om oljeinntekter.

Skrevet av: 
Helen Collinson og Rod MacLeod
Publisert: 
June 2010

The rough guide to transparency and natural resource revenues.

Norsk bokmål

image Olje-, gass- og gruveindustri er viktige økonomiske sektorer i mer enn 60 utviklingsland. To tredjedeler av verdens fattigste bor i disse landene.

Inntektene fra disse industriene kan bidra til å finne en vei ut av fattigdommen – men det er det motsatte som skjer. Finn ut hvorfor.

En kort og tilgjengelig guide til utvinningsindustrien og viktigheten av åpenhet om pengestrømmer.

Kategori: 
0

Sider

Subscribe to RSS - Korrupsjon